Undervisning

Sidste år var det mest blandede undervisningsår i mit liv. Professionelle film og spil folk i Tyskland, 6 klasser i Gentofte kulturskole, danske højskoleelever og afrikanske mellemskole elever i Paje. Men emnet var det samme; Kreativitet og Teknologi.

Sidste år foregik det meste af min undervisning i Afrika. Min kone og jeg underviste lidt på en dansk højskole i Zanzibar. Men havde også sideløbende lavet et større projekt i det lokale miljø i Paje.
Vi underviste mellemskole elever i hvordan man kan lave og klippe film, ved hjælp af den lokale teknologi. Det vil sige de mobiltelefoner der allerede er hos dem. Det var et kursus i basale filmteknikker og brugen af klippeprogrammer..
Projektet blev forankret gennem den lokale skole og den internationale filmfestival i Stonetown, der skabte en platform hvor de bedste af filmene kunne få et videre liv. Sideløbende blev filmene vist lokalt i landsbyen, ved at stable
en lokal biograf på benene. Målet har været at give stemme til nogen der normalt ikke har den. Projektet blev godt modtaget af både børnene, skolen og folkene på filmfestivalen. Projektet blev forankret så det lever sit eget liv,
i det lokale miljø - også efter vi er tilbage.

Siden har det været helt mærkeligt at være tilbage. Første del af året har været stille, men jeg er startet min undervisning på Kulturskolerne i Gentofte igen. Jeg arbejder primært med 6 klasser, og underviser i hvordan man arbejder med
den del af computerspilsproduktionen jeg kender til. Hvordan man får ideerne - og udvikler dem.

Jeg underviser også på Filmskolen i Ludwigsburg, hvor jeg skal undervise studerende fra flere linjer omkring ide-skabelse og kreativitetsudvikling. I år er kurset rykket til Scwartzwald, hvor vi kan arbejde i intense forløb, langt fra alting.
Jeg begynder så småt at have årets undervisning på plads og glæder mig til at se hvilke ideer det sætter i gang. Der er noget lidt magisk i at sætte sådan et kursus op, og så se hvor ideerne ender når de senere er realiseret.