Carl

Carl - en formeksperimenterende forestiling om Carl Nielsen for børn.

Grønnegade teater var interesseret i at lave en eksperimenterende forestilling om Carl Nielsen. For en gangs skyld var målet netop at udfordre grænser og søge nye veje. Succeskriteriet var altså ikke at få et
bestemt antal mennesker gennem tælleapparatet eller få fantastiske anmeldelser. Succeskriteriet var at hente nye brugbare erfaringer og viden. Det blev et fantastisk arbejde, og i øvrigt også med rigtig god respons
fra vores publikum.
Vi valgte at eksperimentere på tre felter.
For det første ønskede vi at eksperimentere med at udvide teaterforrestilligen - hvordan kunne man arbejde med publikum i ugerne op til forestillingen? Grønnegades teater er jo primært et skolepublikum, så man
ved rent faktisk hvem der vil komme. Hvordan kunne man udnytte det - og bruge det aktivt i forestillingen.
For det andet ville vi meget gerne undersøge hvor mange forskellige modes og brugerpositioner vi kunne konfrontere publikum med - uden at forestillingen brød sammen, Det viste sig at være ganske mange, og at
bidrage til oplevelsen af en god forestilling. Og angsten for at de mange kontrakter med publikum skulle skabe manglende koncentration viste sig at være helt ubegrundet. Vi fik dem både til at sidde og lytte, tegne,
vælte rundt i en labyrint og i øvrigt forholde sig aktivt både som performere og som tilskuere. Det var en meget god oplevelse, og gav os masse af ideer til nye dramaturgiske strategier.
For det tredje ville vi undersøge hvordan vi kunne arbejde med forholdet mellem det virtuelle og det fysiske. Kan man spille fo publikum med en skærm imellem sig - uden der går tv i den? Og kunne det lade sig gøre
at lege med grænsen mellem skærm og virkelighed? Også her kom vi ud med en masse gode erfaringer.
Som det altid sker når man får lov til at eksperimentere, står man med favnen fuld af ny viden når man kommer ud på den anden side. Og som altid betyder det ikke at man er tømt for ideer, men at man omvendt er
propfuld af nye. Sådan gik det også denne gang - og vi arbejder heftigt på at få lov til at arbejde videre sammen som team.
Man kan læse mere detaljeret om de enkelte dele af forestillingen ved at klikke på linket til bloggen lidt længere nede.